Asiantuntijat

Ulla Vilkman

Etäjohtamisen ja etätyön asiantuntija

 • Sparraa johtoryhmille ja esimiehille osaamista etäjohtamiseen, kehittää tiimityötä yhteistyön parantamiseksi sekä valmentaa yksilöitä tulevaisuuden työelämätaitoihin
 • Aiemmin kokemusta projektitiimien, verkostojen ja vapaaehtoistyön johtamisesta
 • Etäjohtaminen – Tulosta joustavalla työllä -kirjan kirjoittaja
 • Supervoima: vahva kokemus etäjohtamisen valmentamisesta niin yrityksissä kuin julkisella sektorilla

Valmennuskielet:

englanti, suomi

Harriet Bodö

Etäjohtamisen valmentaja

 • Pitkä kokemus kansainvälisestä organisaatiosta sekä johtajana että työntekijänä
 • Kokemusta ulkoistetun ja sisäisen kansainvälisen asiakaspalvelun etäjohtamisesta
 • Perustanut uuden osaston, jolla tiimejä eri maissa ja useita kieliä ja kulttuureita
 • Supervoima: LEAN, Agile ja Scrum ovat tuttuja työtapoja

Valmennuskielet:

englanti, ruotsi, suomi

Henrik Matilainen

Etäjohtamisen valmentaja

 • Yli 20 vuoden kokemus Puolustusvoimissa erilaisista asiantuntija- ja johtamistehtävistä
 • Vahvuudet virtuaalifasilitoinnissa ja tutkimuksellisen työotteen hyödyntämisessä
 • Verkkopedagoginen osaaminen
 • Supervoima: Etsii jatkuvasti uusia tapoja johtaa ja inspiroida alaisiaan

Valmennuskielet:

suomi

Mia Pesonen

Etäjohtamisen valmentaja ja modernin työelämän kehittäjä

 • Noin 20 vuoden kokemus työskentelystä etätyöorganisaatiossa, hajautetusta tiimityöstä sekä koulutustehtävistä
 • Toiminut tiiminvetäjänä sekä digitaalisen oppimisen asiantuntijana ja kehittäjänä
 • Supervoima: monipuolinen etätyöhön liittyvien sovellusten käyttökokemus

Valmennuskielet:

suomi

Pirkko Tavaila

Etäjohtamisen valmentaja

 • 30 vuoden liiketoimintaosaaminen yhdistettynä kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin osaamiseen
 • Bisnesälyn ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin yhdistäminen menestystekijäksi
 • Johtamisen, tiimityön ja kukoistavan kulttuurin kehittäminen
 • Supervoimat: Etätiimien tiimikuiskaaja, aivosumun hälventäjä, suunnannäyttäjä

Valmennuskielet:

englanti, suomi

Minna Valonen

Johtamisen kehittäjä, valmentaja

 • Pitkän linjan HR-ammattilainen
 • Johtotason tehtävissä kehittänyt eri teemoihin liittyviä yrityksen toimintatapoja, niihin liittyviä pelisääntöjä ja johtamista mm. etätyöhön sekä valmentanut esimiehiä ja organisaatioita
 • Supervoima: Vahva liiketoiminta- ja muutosjohtamisosaaminen, osallistava valmennusote

Valmennuskielet:

englanti, suomi

Sanna-Riikka Valtonen

Etäjohtamisen valmentaja

 • Yli 10 vuoden kokemus etäjohtamisesta vähittäiskaupassa. Työskentelee kansainvälisesti hajautetussa tiimissä.
 • Valmentanut useita vuosia esimiehiä mm. johtajuus- ja vuorovaikutustaidoissa. Kokemusta laajan yrittäjäverkoston myynti- ja johtamistaitojen valmentamisesta.
 • Supervoima: Johtamisen ja valmentamisen linkittäminen strategiaan ja liiketoiminnan tavoitteisiin, vuorotyön johtaminen

Valmennuskielet:

englanti, suomi

Meistä