Avoimet webinaarit

Maaliskuu 2020

23.3. klo 10-11.30
Käytännön vinkkejä etäjohtamiseen

Tulosta joustavalla työllä

Työn tekemisen tavat muuttuvat, kun teknologia mahdollistaa työskentelyn ajasta ja paikasta riippumatta. Esimiestyö ja tiimityö eivät enää edellytä fyysistä läsnäoloa. Moni esimies kokee etätyön lisääntymisen, monitilatoimistoihin siirtymisen sekä hajautetun tiimin johtamisen haastavaksi.

Tämän webinaarin tarkoituksena on selvittää, miksi etäjohtaminen tuntuu hankalammalta sekä tarjoilee vinkkejä ja konkreettisia esimerkkejä etäjohtamisen erilaisiin tilanteisiin. 

Webinaarin järjestää WebAkatemia

Lisätiedot ja ilmoittautuminen

26.3. klo 10-11.30
Hyvä etäpäivä asiantuntijatyössä

Rakenna ja rytmitä etäpäivääsi oikein

Etätyö lisää työn itsenäisyyttä ja jopa yksinäisyyttä, vuorovaikutus muuttuu helposti asia- ja tehtäväkeskeisemmäksi ja työhyvinvoinnin näkökulmasta riskinä on myös työpäivien venyminen ja ergonomia.

Etätyötä ei kuitenkaan tarvitse tehdä eristyksissä muusta työyhteisöstä, vaan virtuaalinen työyhteisö voi toimia yhtä hyvin kuin samalle toimistolle kokoontuva työyhteisö. Omien etätyöpäivien rakentamisessa ja organisoimisessa on hyvä hyödyntää tutkimustietoa, jotta työ olisi tuloksellista ja työhyvinvoinnista huolehtiminen on mahdollista.

Webinaarista osallistuja saa tietoa etätyön eduista ja riskeistä työhyvinvoinnin näkökulmasta sekä ideoita ja vinkkejä tutkimuksen näkökulmasta hyvän etäpäivän rakentamiseen ja organisointiin.

Webinaarin järjestää WebAkatemia.

Lisätiedot ja ilmoittautuminen

Huhtikuu 2020

22.4. klo 9-10.30
Hankalat tilanteet esimiestyössä

Maksimoi työpanokset, minimoi konfliktit!

Esimies joutuu väistämättä tilanteeseen, jossa hankalalta tuntuvia asioita on otettava puheeksi. Webinaarin tarkoituksena on vahvistaa osallistujien osaamista käsitellä näitä tilanteita sekä harjoitella eri tilanteeseen sopivia keskustelutekniikoita.

Kyseessä voi olla esimerkiksi ristiriita- tai kiusaamistilanne, työntekijän toimintaan liittyvän korjaavan palautteen antaminen, tehtäväantojen ja ohjeistuksien noudattamiseen puuttuminen tai avoimemman keskustelukulttuurin rakentaminen.

Webinaarissa käsitellään yleisiä hankalien tilanteiden ilmenemismuotoja työelämässä sekä mahdollisuuksien mukaan voidaan tarkastella osallistujien toiveiden mukaisia tilanteita.

Webinaarin järjestää WebAkatemia.

Lisätiedot ja ilmoittautuminen

23.4. klo 9-10.30
Kansainvälisesti hajautetttu tiimi

Onnistu kansainvälisesti hajautetun tiimin johtajana ja jäsenenä

Työelämän murroksen ja digitaalisten välineiden kehittymisen myötä tiimeihin etsitään parhaat osaajat sieltä missä he ovat. Tiimin jäsenet saattavat olla hajautettuna parhaimmillaan ympäri maapallon. Kansainvälisesti hajautetuissa tiimeissä toimiminen ja niiden johtaminen kohtaa pykälää suurempia haasteita, kun kulttuuri- ja aikaerot näyttelevät omaa rooliaan.

Tässä webinaarissa saat eväitä hyvään etäjohtamiseen, yhteisöllisyyden ylläpitämiseen ja yhteistyön kehittämiseen kansainvälisesti hajautetussa tiimissä.

Webinaarin järjestää WebAkatemia.

Lisätiedot ja ilmoittautuminen

28.4. klo 13-14.30
Vuorovaikutuksen lisääminen etätyössä

Työyhteisö – työn sosiaalinen voimavara

Tutkimusten mukaan työ muuttuu helposti asia- ja tehtäväkeskeisemmäksi, kun työtä tehdään täysin etänä. Kommunikointi tuntuu monesta aluksi myös hankalammalta, jos työkavereita ei ole mahdollista tavata kasvotusten.

Välineet ovat muuttaneet monessa organisaatiossa kokoustamista ja keskustelua kankeammaksi, mutta sen ei tarvitse olla kankeaa. Tärkeää on kehittää osaamista ja toimintatapoja, jotta voimme hyödyntää digitaalisten välineiden monipuoliset mahdollisuudet etätyössä.

Webinaarista osallistuja saa eväitä digitaaliseen kohtaamiseen, keinoja osallistujien osallistamiseen ja aktivointiin etäkokouksissa sekä vinkkejä ja esimerkkejä digitaalisen työympäristön hyödyntämisestä kohtaamiseen ja keskusteluun.

Webinaarin järjestää WebAkatemia.

Lisätiedot ja ilmoittautuminen

Toukokuu 2020

14.5. klo 10-11.30
Hajautetun tiimin tuloksellinen johtaminen

Tuloksellista yhteistyötä etäisyydestä huolimatta

Hajautetusti toimivan tiimin johtamisessa on tärkeää ymmärtää hajautetun tiimityön kompastuskivet ja mistä mahdolliset haasteet johtuvat, jotta niitä voidaan ennalta ehkäistä tai puuttua ajoissa.

Tässä koulutuksessa saat eväitä hyvään etätiimin johtamiseen ja yhteisöllisyyden ylläpitämiseen

Webinaariin osallistuttuasi ymmärrät, miksi ja millä tavalla hajautetun tiimin johtaminen on erilaista.  Saat työkaluja ihmisten parempaan johtamiseen etäisyydestä huolimatta ja keinoja yhteisöllisyyden ylläpitämiseen hajautetussa tiimissä.

Webinaarin järjestää WebAkatemia.

Lisätiedot ja ilmoittautuminen

25.5. klo 9.00-10.30
Motivaatiota vahvistavat one-to-one keskustelut

Miten antaa palautetta etänä ja vahvistaa työntekijöiden motivaatiota

Kahdenkeskiset keskustelut ovat viime vuosina lisänneet suosiotaan esimiehen työkaluna ja erityisesti etäjohtamisessa ne ovat tehokas väline yhteyden rakentamiseen ja syventämiseen työntekijän kanssa. Ne ovat myös asiantuntijatyön johtamisessa ihan ehdottoman tärkeä työkalu, vaikka työ tehtäisiin samalla toimistollakin. 

Webinaarissa saat eväitä siihen, miten one-to-one-keskusteluissa asioista kannattaa keskustella, miten antaa palautetta etänä sekä miten vahvistaa työntekijöiden motivaatiota.

Webinaarin järjestää Oppia.

Lisätiedot ja ilmoittautuminen

Kesäkuu 2020

10.6. klo 10-11.30
Digitaalisen ajan työtavat – aivoystävällisen ja tuloksellisen työpäivän rakentaminen

Haluatko parantaa työtehoasi?

Webinaarissa käydään läpi aivotutkimuksen näkökulmasta suositeltavia työtapoja ja osallistujat saavat vinkkejä tuloksellisempaan työskentelyyn.

Työelämää vaivaa jatkuva kiire ja keskeytykset. Olemme totuttaneet aivomme keskeytyksiin ja häiriöihin eli keskittymättömyydestä on tullut tapa. On kuitenkin tutkittu, että keskittynyt työskentely on aivojen kannalta tärkeää. Todellinen tehokkuus työssä syntyy muusta kuin jatkuvasta suorittamisesta tai pitkän tehtävälistan purkamisesta.

Käymme läpi työn todelliseen tehokkuuteen vaikuttavia tekijöitä, erilaisia tapoja rytmittää työtä ja pohtia omia työtapoja siitä näkökulmasta, että työpäivän jälkeen olisi vielä energiaa mielekkääseen vapaa-aikaan. 

Webinaarin järjestää WebAkatemia.

Lisätiedot ja ilmoittautuminen

16.6. klo 10-11.30
Käytännön vinkkejä ideointipalaveriin etänä

Osaamista virtuaalisten työpajojen vetämiseen

Moni ajattelee, että brainstorming ei onnistu etänä. Todellisuudessa virtuaalisesti tehtävä ideointi voi olla yhtä hedelmällistä ja jopa tehokkaampaa kuin samassa tilassa vedetty ideointisessio.

Virtuaalifasilitointi onnistuu, kun suunnittelu ja valmistelu tehdään huolellisesti. Tärkeää on valita menetelmät, jotka tuntuvat myös osallistujista mielekkäiltä.

Webinaarista osallistuja saa konkreettisia ideoita ja menetelmiä virtuaaliseen ideointiin ja työpajojen vetämiseen sekä erilaisia tapoja osallistaa ja aktivoida osallistujia.

Webinaarin järjestää WebAkatemia.

Lisätiedot ja ilmoittautuminen

16.6. klo 13-14.30
Hyvä etäpäivä asiantuntijatyössä

Rakenna ja rytmitä etäpäivääsi oikein

Etätyö lisää työn itsenäisyyttä ja jopa yksinäisyyttä, vuorovaikutus muuttuu helposti asia- ja tehtäväkeskeisemmäksi ja työhyvinvoinnin näkökulmasta riskinä on myös työpäivien venyminen ja ergonomia.

Etätyötä ei kuitenkaan tarvitse tehdä eristyksissä muusta työyhteisöstä, vaan virtuaalinen työyhteisö voi toimia yhtä hyvin kuin samalle toimistolle kokoontuva työyhteisö. Omien etätyöpäivien rakentamisessa ja organisoimisessa on hyvä hyödyntää tutkimustietoa, jotta työ olisi tuloksellista ja työhyvinvoinnista huolehtiminen on mahdollista.

Webinaarista osallistuja saa tietoa etätyön eduista ja riskeistä työhyvinvoinnin näkökulmasta sekä ideoita ja vinkkejä tutkimuksen näkökulmasta hyvän etäpäivän rakentamiseen ja organisointiin.

Webinaarin järjestää WebAkatemia.

Lisätiedot ja ilmoittautuminen