Työkavereiden vaikutus suoritukseen etätyössä

Yksilöiden ja ryhmien työskentelyä ja vuorovaikutusta on tutkittu todella paljon. Tämän päivän etä- ja monipaikkatyön tiimellyksessä onkin kiinnostavaa katsoa, mitä pienryhmien sosiaalipsykologia sanoo muiden vaikutuksesta suoritukseen, ja pohtia miten voimme kehittää etätyötapoja niin, että ryhmätyöskentelyn vahvuudet hyödynnetään myös etänä. Tai miten ehkäisemme ryhmätyötä heikentäviä ilmiöitä. Onko esimerkiksi vuorovaikutus etätyössä avain hyvään työtulokseen? Miten työkaverit ympärillämme vaikuttavat […]

Osaamisen jakaminen monipaikkatyössä

Osaamisen jakaminen ja hyödyntäminen on yksi tärkeä työn mielekkyyttä lisäävä tekijä. Työskennellessämme muiden kanssa tiiviisti yhdessä, on helpompi havainta toisten osaaminen, mutta samalla lisääntyy ymmärrys myös siitä, mitä kaikkea itse osaakaan. Osaamisen tunnistaminen yksin on hankalaa, joten erilaiset yhteiset osaamisen jakamiseen liittyvät käytännöt tiimissä ja työyhteisössä lisäävät myös oman osaamisen tunnistamista. Kokemuksemme mukaan monipaikkaisesti toimivat […]

Etätyöstä joustavaan monipaikkatyöhön

Hyödynnä nämä viisi vinkkiä Kyselimme kevään loppupuolella suomalaisten kokemuksia etätyöstä. Olimme kiinnostuneita siitä, miten työt ovat sujuneet ja miten toimintatavat sekä puitteet ovat tukeneet työn tekemistä ja tehokkuutta. Halusimme päästä pintaa syvemmälle tyytyväisyyden tai tyytymättömyyden syihin, sujuvuuden tai sujumattomuuden kokemusten taakse. Pyysimme vastaajien arvioita neljästä osa-alueesta: työkalut, yhteistyö ja vuorovaikutus, itsenäinen työskentely ja johtaminen. Saimme […]

Onko sinullakin tiedostamatonta johtamisosaamista?

Parhaat johtajuusopit kerätään harrastuksissa, järjestöissä, vapaaehtoistoiminnan parissa ja kaikissa sellaisissa ympäristöissä, joissa ihmiset toimivat omasta tahdostaan ja muiden johtaminen onnistuu pääsääntöisesti motivoinnin keinoin. Usein emme itse edes tunnista, mitä kaikkea opimme jatkuvasti työn ulkopuolella. Tätä kerrytettyä osaamista on joskus hankalaa tuoda näkyväksi. Juuri käynnistyneessä Sitran Osaaminen näkyviin -kampanjassa tavoitteena on monin tavoin auttaa ihmisiä huomaamaan […]

Osaamisen tunnistaminen monipaikkaisessa tiimissä

Olemme mukana Sitran #OsaaminenNäkyviin -kampanjassa. Monipaikkaisissa tiimeissä osaaminen tulee vielä hitaammin näkyviin kuin lähitiimissä. Mutta jokaiselle meistä on hyödyllistä tunnistaa oma osaamisemme sekä kyetä kertomaan siitä muille. Jokaisella meillä on arvokasta osaamista On tärkeää, että tunnistamme oman osaamisemme ja omat vahvuutemme. Tiedostamalla oman osaamisemme arvostamme myös itseämme enemmän tiimin ja työyhteisön jäsenenä. Työssä tärkeää on […]

Johtamistehtävän sisältö ja johtajan uudet haasteet

Johtajan työ puhuttaa tasaiseen tahtiin. Vaikka ajoittain kyseenalaistetaisiinkin johtajan pestin tarpeellisuus, niin yhtä mieltä ollaan siitä että  johtajuutta tarvitaan perustaksi tavoitteelliselle ja tulokselliselle yhteistoiminnalle. Miten sinä kiteyttäisit termin ”johtajuus”? Entä miten kuvaisit johtajan tärkeimpiä työtehtäviä tämän hetken toimintaympäristössä? Jos teillä ei ole johtajia, niin miten nuo mainitsemasi työtehtävät on jaettu? Valmentava ja osallistava etäjohtaja Minun mielestäni […]

Etäjohtajan oman jaksamisen varmistaminen

Mitä vaativampi ja vastuullisempi asema sitä varmemmin etäjohtajan työpäivät venyvät ja töitä tehdään välillä vapaa-ajallakin. Työhön liittyvistä paineista, kokousputkista, kriisinhallintatilanteista ja hapuilevan hybridityön mallin haasteista selviää paremmin, jos etäjohtajan suorituskyky on kunnossa. Työ helpottuu, kun tiedostaa oman suorituskykynsä rajat ja tunnistaa millaiset tekijät lisäävät omia voimia. Eri tilanteissa painottuvat eri voimavaratekijät. Stressi voi olla seurausta […]

Esihenkilöitäkin pitää johtaa

Tasalaatuinen johtaminen hybridityössä

Hybridityön johtamiseen kaivataan tällä hetkellä tukea esihenkilöille. Ideat ja vinkit johtamiseen ovat kuitenkin vain pintasilausta, jos johtamisen rakenteet eivät ole kunnossa. Onko mietitty millaista johtamista organisaatioon halutaan? Millaisella johtamisella päästään parhaisiin tuloksiin? Johtamisen johtaminen on asia, joka yllättävän monesta organisaatiosta puuttuu. Ehkä johtajien ei ajatella tarvitsevan johtamista. Tämä ainakin tulee silloin tällöin vastaan puhuessamme tiimin […]

Voiko kehittäminen ja ideointi etänä olla parempaa kuin lähityössä?

Etätyössä on huomattu, että työt kyllä sujuvat, mutta yhteisöllisyyden ylläpito ja yhdessä kehittäminen ovat asioita, jotka tuntuvat hankalilta etäillessä. Blogistamme löytyy useita kirjoituksia näistä teemoista, itsekin käsittelin aihetta mm. Ajattele, ideoi ja kehitä yhdessä – etänäkin tekstissä huhtikuussa. Tämän teeman ympärillä jatketaan tälläkin kertaa. Tässä kirjoituksessa käsittelen ryhmätyöskentelyn muutamia näkökulmia, koska ryhmätyö on usein kehittämisen, […]

Hybridityö – näin teet siirtymän onnistuneesti

Mediassa on kirjoitettu exit- ja entry-strategioiden laatimisesta koronan jälkeiseen aikaan. Hybridityö nähdään yhtenä vaihtoehtona. Kesäkuun aikana käymiemme keskusteluiden mukaan osa organisaatioista on jo linjannut, kuinka työtä tehdään jatkossa, osa vielä miettii ja osa lykkää tarkempia linjauksia tarkoituksella pidemmälle, jotta näkee kuinka asiat kehittyvät. Jokaisessa organisaatiossa kuitenkin jollain tasolla pohditaan, mihin tulee ottaa kantaa ja miten […]