EtätyöHajautettu tiimiJohtaminen ja esimiestyöTiimityön kehittäminen

Lisää työmotivaatiota etätiimiin

Sitoutunutta ja innostunutta työotetta ei voi istuttaa kehenkään, mutta sitä voi edistää myönteisellä työilmapiirillä, taitavalla johtajuudella ja hyvillä työolosuhteilla. Etätiimissä erilaisiin motivaatiotekijöihin kannattaa kiinnittää erityistä huomiota. Tässä vinkki poikineen:

Motivaation ulkoiset edellytykset kuntoon

Etätiimi tarvitsee tuekseen yhteisöllisyyttä tukevan teknologian sekä riittävästi tilaisuuksia kokoontua yhteen etänä ja kasvokkain. Turhat palaverit korvataan merkityksellisillä kokoontumisilla. Selkeillä tavoitteilla, strategialla ja työnjaolla varmistetaan fokus. Tarvitaan myös säännöllinen ja kannustava palautejärjestelmä sekä jokaiselle mahdollisuus kehittää omaa osaamistaan. Työmotivaatiota mitataan säännöllisesti, jotta poikkeamiin voidaan tarttua ajoissa.

Jokaisen tiiminjäsenen asenteella on merkitystä

Oman työmotivaation eteen kannattaa tehdä töitä varsinkin, jos on pitkiä aikoja kaukana pääkonttorista ja/tai kollegoista. Itse koen, että rutiineilla on suuri merkitys: Työskentelen tehokkaimmin, kun päivä alkaa kehon ja mielen harjoituksella ja syön kolme ravitsevaa ateriaa päivässä, ei välipaloja. – Työstä kannattaa etsiä merkityksellisyyttä. Oma sinnikkyys ja rohkeus palaavat, kun tarttuu haasteisiin hanakasti, ennen kuin jahkaaminen vie parhaan terän. Etätiimin sisäistä luottamusta ja vuoropuhelua voi lisätä ottamalla aktiivisesti yhteyttä muihin. Omaa hyvää tunnelmaa kannattaa jakaa, koska kaksi hyvässä vireessä työskentelevää voi auttaa kolmatta väsähtänyttä innostumaan uudestaan. Aidosti yhteisöllisessä etätiimissä on helpompi pitää työmotivaatiota yllä silloinkin, kun kapasiteetti on kovilla.

Ympäristöä voi muuttaa vain muuttumalla itse

On arvokasta tiedostaa mitä päivän aikana ajattelee ja millaisella mielellä työskentelee. Huonon ajattelutavan voi muuttaa paremmaksi. Kysy itseltäsi nämä kysymykset, kun tuntuu, että motivaatio hapuilee:

  • Mitä juttelen itselleni työpäivän aikana? Voisinko ajatella joistain asioista toisin, jotta työnteko olisi mielekkäämpää?
  • Mikä on minulle tärkeää? Miten voin edistää itselleni tärkeitä asioita työni kautta?
  • Mikä on muille tärkeää? Miten voin edistää muille tärkeitä asioita?

Jokainen on oman motivaationsa herra, joten kannattaa selvittää, mikä itseä ja muita motivoi ja miksi itse kukin tekee mitä tekee. Missio edellä ja fokus oikeassa paikassa syntyy parasta jälkeä.

 

Tutustu tekstin kirjoittajaan

Pirkko Tavaila

Tiimikuiskaaja, etäjohtamisen valmentaja

  • 30 vuoden liiketoimintaosaaminen yhdistettynä kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin osaamiseen
  • Bisnesälyn ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin yhdistäminen menestystekijäksi
  • Johtamisen, tiimityön ja kukoistavan kulttuurin kehittäminen
  • Supervoimat: Etätiimien tiimikuiskaaja, aivosumun hälventäjä, suunnannäyttäjä

Valmennuskielet:

englanti, suomi

 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *