Verkkokoulutus

Toteutamme verkkokoulutuksia tilauksesta organisaatioille etäjohtamisesta, etätyöstä, hajautetusta tiimityöstä ja digitaalisen ajan työelämätaidoista.

Olemme toteuttaneet asiakkaille verkkokoulutuksia itsenäisinä kokonaisuuksina sekä täydentävänä osana perinteistä koulutusta. Tässä muutamia esimerkkejä tehdyistä toteuksista:

Etäjohtaminen – konkreettisia työkaluja ja kehittämisen keinoja 
Webinaari, jolla täydennettiin Etäjohtamisen yleisluentoa.

Etätyön johtaminen
Verkkokoulutuskokonaisuus, joka koostui viidestä videoluennosta oheismateriaaleineen.

Koko henkilöstölle suunnattu webinaarisarja itsensä johtamisesta, jossa seuraavat webinaariluennot:
Ajanhallinnan ABC digiaikakaudella,
Mobiili ja etätyö – uhka vai mahdollisuus
sekä
Organisoi työ fiksummin – työtehtävät, työtilat ja työvälineet.

Hajautettu tiimityö
Verkkokoulutuskokonaisuus koko henkilöstöä osallistavina webinaareina esimiehille suunnatun etäjohtamisen lähikoulutuspäivän jatkoksi.

Tutustu täältä myös avoimiin verkkokursseihin