Mitä tarjoamme?

Kehitämme modernia työelämää yhteistyössä asiakkaidemme kanssa. Toimimme kumppanina muutoksessa sekä tarjoamme valmennusta ja sparrausta pienempiin tarpeisiin. Olemme tottuneet toimimaan niin johtoryhmien, esimiesten kuin koko henkilöstön kanssa.

Kumppani muutoksen läpiviennissä

Autamme asiakkaitamme työkulttuurin muutoksessa. Esimerkiksi siirtyminen omista työhuoneista monitilatoimistoon sekä etätyön lisääminen ovat tilanteita, joissa on hyvä lisätä ymmärrystä siitä, miten muutos vaikuttaa johtamiseen ja esimiestyöhön, miten käsitellä asiaa henkilöstön kanssa sekä millaisia taitoja ja osaamista muuttuvassa työssä tarvitaan.

”Teimme yhteistyötä Timanttian kanssa noin vuoden ajan organisaation toimitiloihin ja työskentelytapoihin liittyvässä muutostilanteessa. Timanttian asiantuntija on käynyt puhumassa, valmentamassa ja kouluttamassa organsiaatiomme kaikilla tasoilla johtoryhmästä alkaen. Henkilöstömme on tykännyt Timanttian käytännönläheisestä ja vuorovaikutteisesta tyylistä.” Ulla Pitkänen, henkilöstöjohtaja, Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY

Lue lisää asiakaspalautteita täältä

Toimivan etätyökulttuurin luominen

Asiantuntijoitamme pyydetään avuksi, kun halutaan alusta alkaen rakentaa toimiva etätyökulttuuri, yhtenäistää esimieskäytäntöjä tai korjata etätyöhön liittyviä virheellisiä asenteita tai toimintamalleja. Olemme olleet mukana johtoryhmäkokouksissa, esimies- ja päällikköpäivillä sekä tehneet lukuisia henkilöstöluentoja.

Lue Ullan blogikirjoitus toimivan etätyökulttuurin rakentamisesta täältä ja poimi vinkit talteen mihin asioihin kannattaa erityisesti kiinnitää huomioita.

Hajautetun tiimityön kehittäminen

Etäisyyden lisääntyessä myös tiimin ja yksilöiden toiminta muuttuu. Autamme esimiehiä ja työntekijöitä ymmärtämään, mitä tarvitaan sujuvaan yhteistyöhön ja millaisiin asioihin on syytä kiinnittää huomiota sekä autamme tiimejä kehittämään toimintatapojaan paremmin nykytilanteeseen sopivaksi.

”Taiteen edistämiskeskuksessa tehtiin etäjohtamisen valmennus esimiehille ja verkkovalmennusten sarja henkilöstölle hajautetussa tiimissä toimimisesta. Siihen oltiin hyvin tyytyväisiä. Työnantajan ja vastuualuepäällikön näkökulmasta pidän tilannetta parhaana mahdollisena lopputulemana koulutuksen järjestämisestä.” Eva-Maria Hakola, kehittämispäällikkö, Taiteen edistämiskeskus

Lue asiakastarinamme Taiteen kehittämiskeskus täältä

Tiimivalmennukset

Toteutamme tiimivalmennuksia niin kasvotusten kuin virtuaalisesti. Tavoitteena voi olla työpajatyöskentelyn oppiminen virtuaalisesti, tehokkaammat etäkokoukset tai tiimin yhteisten pelisääntöjen sopiminen ja yhteistyön kehittäminen.