På svenska

Gå till:  distansledarskap.com

Arbetet har dom senaste åren blivit allt mer oberoende av tid och plats. Arbetet utförs i utspridda team, där medarbetarna sällan träffar varandra fysiskt. De gamla sätten att arbeta förändras, och man kan nu rekrytera arbetskraft där de bästa experterna finns. En av förutsättningen för att lyckas är att man kan leda arbetet trots det fysiska avståndet.

Att leda på distans innebär att man leder arbetet i ett utspritt team eller ett virtuellt team.  Det kan också innebära att man leder mobilt arbete eller en blandning av olika former av distansarbete. Förändringen av arbetslivet påverkar flera olika saker, och det innebär att utvecklingen av det moderna arbetslivet berör mycket mer än enbart ledarskapet och hur man leder.

Våra experter

Våra experter och sakkunniga utvecklar det moderna arbetslivet på alla nivåer av organisationerna. Vi erbjuder också utbildning och support såsom fortbildning eller föreläsningar. Vi arbetar med ledningsgrupper, chefer, förmän och arbetstagare beroende på situationen och det som organisationen vill uppnå med samarbetet.

 • Utspritt teamarbete och distansledarskap
 • Best praxis och ledarskap för distansarbete
 • Hur leda skiftesarbete
 • Ledande av mobilt och rörligt arbete
 • Internationella team
 • Virtuell teambuilding
 • Facilitering av virtuella brainstorming och idémöten
 • Utbildning för olika program och verktyg för distansarbete
 • Nulägesanalys av organisationen ur distansledarskapets synvinkel
 • Förändringsprocesser för verksamhetskulturer
 • Självledarskap i distansarbete
 
Vill du ha mer information?

Kontakta oss:

Harriet Bodö
Tfn. 050 596 0943
harriet.bodo@timanttia.fi