Palvelut

Osaamista hajautetun työn johtamiseen

Työ on yhä useammassa paikassa aika- ja paikkariippumattomampaa. Tai työtä tehdään hajautetuissa tiimeissä, joissa ihmiset tapaavat toisiaan kasvotusten vain silloin tällöin. Työn tekemisen tavat muuttuvat ja työvoimaakin voi nykypäivänä hankkia sieltä, mistä löydät parhaat osaajat. Edellytyksenä on kuitenkin, että työtä osataan johtaa etäisyydestä huolimatta.

Etäjohtaminen voi olla etätyön tai hajautetun tiimin johtamista, kokonaan virtuaalisen tiimin johtamista, liikkuvan työn johtamista tai jopa sekoitus näitä kaikkia. Työelämän murros vaikuttaa moneen asiaan ja siksi modernin työelämän kehittäminen liittyy paljon muuhunkin kuin johtamiseen.

 

Asiantuntijatiimimme kehittää modernia työelämää koko organisaation tasolla sekä tarjoamme valmennusta ja sparrausta pienempiin tarpeisiin. Työskentelemme johtoryhmien, esimiesten sekä työntekijöiden kanssa aiheesta riippuen.

 • Hajautettu tiimityö ja etäjohtaminen
 • Etätyökäytännöt ja etätyön johtaminen
 • Vuorotyön johtaminen
 • Liikkuvan ja mobiilin työn johtaminen
 • Kansainväliset tiimit
 • Virtuaaliset tiimivalmennukset
 • Virtuaalifasilitointi ja ideointipalaverit etänä
 • Etätyöhön liittyvien sovellusten koulutukset
 • Organisaation tilanneanalyysi etäjohtamisen näkökulmasta
 • Toimintakulttuurin muutosprosessit
 • Itsensä johtaminen etätyössä

 

Kaipaatko lisätietoja?
Yhteystiedot löytyvät täältä

 

Tutustu referensseihin täältä