Valmentava ja osallistava johtaminen

Nopeasti muuttuvassa työelämässä hyvän johtamisen merkitys korostuu. Painopisteen tulee siirtyä asioiden johtamisesta ihmisten johtamiseen. Kun työtä tehdään monipaikkaisesti on tärkeää, että johtaminen tarjoaa työntekijöille riittävää tukea ja luo edellytykset onnistumiseen niin yksilöinä kuin työyhteisöinä.

Uuden valmennuskokonaisuuden tavoitteena on vahvistaa nykyajan työelämässä tarvittavaa johtamisosaamista ja mahdollistaa organisaation menestys. Keskeisiä asioita ovat yksilöiden ja tiimien toiminnan itseohjautuvuuden tukeminen ja tuloksellisuuden parantaminen. Olennaista on tavoitteellisen ja osallistavan johtamisen yhdistäminen strategiaan ja tavoitteiden saavuttamiseen sekä henkilöstötuottavuuden parantamiseen.

Valmennuskokonaisuus on tarkoitettu johdolle, esimiehille ja tiiminvetäjille.

Tilaa esite

* pakollinen tieto

Hyödyt organisaatiolle

 • Johtamisen linkittyminen strategiaan ja liiketoimintaan
 • Monipaikkaisuuden, liikkuvuuden ja työelämän muutoksen vaikutusten huomioiminen johtamisessa
 • Johtamisessa kiinnitetään huomioita ja käytetään energiaa oikeisiin asioihin tuloksellisuuden näkökulmasta

Osallistuja saa

 • Työkaluja itsereflektointiin ja oman johtamisosaamisen tarkasteluun sekä kehittämiseen
 • Eväitä tunnistaa tekijöitä, jotka vaikuttavat erityisesti johtajan, yksilön ja ryhmän välisessä suhteessa ja toiminnassa
 • Osaamista yhteisen ymmärryksen synnyttämiseen työn päämäärästä ja tavoitteista
 • Työkaluja ja malleja yksilön kehittymisen tukemiseen sekä hyvinvoinnin ja tuottavuuden vahvistamiseen
 • Työkaluja me-hengen rakentamiseen sekä mielekkään ja tehokkaan yhteistyön organisointiin
 • Välineitä omaan johtamisen työkalupakkiin useasta näkökulmasta

Valmennuskokonaisuuden sisältö

Valmennuskokonaisuus muodostuu etä- ja lähitoteutuksista. Kokonaisuuden kesto yhteensä noin 6 työpäivää.

 1. Johtaminen muuttuvassa työelämässä
 2. Minä johtajana: oma lähtötilanteeni ja kehittymissuunnitelma
 3. Motivoiva yksilön johtaminen
 4. Vuorovaikutus yksilöiden johtamisessa
 5. Tehokas tiimityö ja yhteisöllisyys
 6. Osallistamisen keinot ja muutoksen johtaminen

  Ota yhteyttä tai pyydä tarjous