Etä- ja monipaikkatyön linjaukset ja johtaminen

Etätyö on tullut jäädäkseen. Työntekijät haluavat myös jatkossa tehdä työtään etänä. Ihmisissä on kuitenkin eroja, toiset viihtyvät paremmin toimistolla kuin toiset. Liian kankeat ja epäoikeudenmukaisiksi koetut etätyökäytännöt hankaloittavat työn tekemistä ja pahimmillaan laskevat motivaatiota. Yhteistyö pitää saada sujuvaksi, vaikka työ monipaikkaistuu.

Lisäämme johdon ymmärrystä etätyön sujumisen edellytyksistä ja autamme linjaamaan toimivat etätyökäytännöt. Tärkeä osa yhteistyötämme on yhteisen ymmärryksen syntyminen etätyön johtamisen periaatteista. Sparraamme etätyöohjeen päivittämisessä sekä laadimme organisaation toimintakulttuuriin sopivat työntekijän ja esimiesten oppaat etätyöhön.

Kokonaisuuteen sisältyvät:

  • Toimivan etätyökulttuurin lähtökohdat -johtoryhmäsparraus
  • Etätyön yhtenäiset käytännöt -työpaja
  • Etätyöohje ajan tasalle 
  • Etätyön johtamisen periaatteet -työpaja
  • Esimiehen opas etätyöhön
  • Työntekijän opas etätyöhön
  • Käytännön vinkkejä etäjohtamiseen-  valmennus
  • Hyvä etäpäivä asiantuntijatyössä -valmennus

    Ota yhteyttä tai pyydä tarjous